دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

پاشنه آشیل ائتلاف رشت من

جمعه, 01 ارديبهشت 1396 04:30

بقلم: مجتبی میره جینی


 4 هفته تا انتخابات مانده و جدال بر سر لیستها و ائتلاف ها به نقطه اوج خود نزدیک میشود. وضعیت در کلانشهر 1 میلیونی رشت بر دو محور میچرخد اول اینکه فضای انتخاباتی تابعی از پارامترهای کلان ملی ست و دوم شرایط محلی بر بوم-انتخابات رشت و بر روندها، موج ها، اقبال ها و طردها تاثیر گذار است.
اتفاقات شورای سوم شهر رشت و شکل فاجعه بار برگزاری انتخابات شورای چهارم و داستان استیضاح های شهرداران؛ سبقه ای از تنش های زیر پوست شهر رشت را عیان کرد. تنشی که گاه و بی گاه رشت با آن دست به گریبان است. در این میان گروه هایی بیرون دایره رسمی قدرت بعنوان گروه های فشار (منظور بار منفی کلمه نیست) بر المانهای رسمی و بر گروه های مردمی در انتخابات اثر میگذارند. در انتخابات پیشرو گروه هایی که سبقه انتخاباتی دارند از طیف های اجتماعی و سیاسی مختلف بستر تاثیرگذاری بر جریانات را پهن کرده و در جهت تامین منافع گروهی خود اقداماتی را پیش میبرند. در مقاله پیشینم با عنوان "انتخابات شورا شهر رشت در انتظار ائتلاف ها و لیست های آشفته" به واکاوی مختصری از بخشی از این تلاشها اشاره داشتم که آن مقاله مصادف شد با اتفاقی پرسروصدا در ائتلاف رشت من؛ یعنی انصراف یکی از نامزدهای شناخته شده از ادامه حضور در ائتلاف مذکور.


لازم دانستم بدلیل حساسیت مسئله به آسیب شناسی ائتلاف رشت من بپردازم. گروهی که رشت من را پیش میبرد در دوره پیشین ائتلاف شهر فردا را سازماندهی کرده بود. و همین گروه در انتخابات پیش تر هم حضور فعال در عرصه انتخابات داشته است. ترکیبی قالباً جوان، خوشفکر و پرتلاش که درصدد تاثیرگذاری بر روندها هستند. اما چند اشتباه کلیدی در هر دوره توسط این گروه تکرار میشود و این اشتباهات محاسباتی و استراتژیک از دامنه اثرگذاری مثبت آنان کاسته است و شائبه هایی را دامن میزند که نگارنده این اشتباهات را پاشنه آشیل ائتلاف نامیده که در ادامه بیان میکنم:


1 – استفاده از کلیدواژه "ائتلاف" :

ائتلاف همبستگی و تعهدی است تام میان نامزدها و این نقطه افتراق با کلیدواژه "لیست" است. در لیست گروهی بیرونی تعدادی نامزد را جهت انتخابات صاحب صلاحیت تشخیص داده و به مردم معرفی میکنند. در لیست، نامزدهای درون لیست نسبت بهم تعهد حمایت ندارند. اما در ائتلاف نامزدها نسبت بهم متعهدند. در ائتلاف رشت من، تعدادی از افراد با عناوین دانشگاهی، فعال اجتماعی و فعال اقتصادی شورای راهبردی تشکیل داده اند و طی فرآیندی نامزدها را فیلتر کرده و درصدد تشکیل یک لیست 9 نفره هستند. آن 9 نفر نهایی در طلیعه انتخابات طبق تعریف ائتلاف ناچار خواهند بود بخشی از آرای خود را به سایرین منتقل کنند. درحالیکه طبق قاعده انتقال آرا از سبد نامزدی به سبد نامزدهای دیگر یعنی گزینشی شخصی توسط شخص نامزد و تعرفه آن نامزدها به سبد آرای خود از سر عقیده و یا استراتژی مورد لزوم اما در رشت من امر گزینش توسط نامزدها انجام نمیشود و نامزدها از دایره تصمیم سازی بیرون گذاشته شده اند و افرادی را میمانند که باید لایه به لایه بجنگند تا به مرحله نهایی برسند اما از این غافند که طبق کدام فلسفه سیاسی باید مردمی که میخواهند به یک نامزد خاص بدلایل سیاسی-اجتماعی ویژه او، رای بدهند به نامزدهایی که توسط نامزدشان هم گزینش نشده اند رای بدهند؟! این خلأ ذهنی مردم نیست بلکه ضعف ساختاری ائتلاف است. توصیه نویسنده این سطور تغییر اسم ائتلاف رشت من به لیست رشت من است.


2 – عدم شفافیت گزینشگران:

واضح نبودن بستر گزینش افراد شورای راهبردی و عدم حضور بسیاری از چهره های تاثیرگذار شائبه گزینش ممتحنین با سلیقه نزدیک به یک جریان را بهمراه داشته است. در اینباره خوب است که تجدیدنظری در فرآیندها صورت گیرد و افراد بیشتری از صنوف، محلات، اقشار، دانشگاهیان، اهالی رسانه و سایر گروه های مرجع دعوت بعمل آید.
3 – عدم شفافیت فرآیندها : فرآیندها شامل چیدمان نامزدها جهت گزینش، سخنرانی، دبیری جلسات، فرآیند پرسش و پاسخ ها و فیلتر کردن افراد نتوانسته فعالین ناظر را اقناع کند و لطمه ی اخیری که لیست رشت من از ناحیه انصراف چهره سرشناس انتخابات خورد نیز آشکار نبودن مکانیزمها بود.


4 – دفعتی بودن ساختار لیست رشت من :

متاسفانه هر دوره شاهد تولد ساختاری تحت عنوان ائتلاف هستیم که بلافاصله بعد از انتخابات از بین میرود. سربرآوردن ناگهانی رشت من مانند شهر فردا بود. یعنی آمد و بزودی از یاد خواهد رفت. طرح مطالبات و گزینش از طریق برنامه نامزدها بدون یک عقبه سترگ و قدیمی و پابرجا نمیتواند حتی پس از کسب کرسی های شورای شهر از سطح مشکلات مردم بکاهد و بر مشروعیت این گروه بیافزاید و آنان را به یک گروه مرجع تبدیل کند. توصیه نگارنده این سطور دیدن سازوکاری ست که مانایی داشته و مطالبه محور و ناظر عمل کند و برآیندش برای مردم منفعت باشد و خدای ناکرده در پی تعیین شهردار دلخواه و سپس خانه نشینی نخبگان مدعو نشود.


5 – حواشی رسانه ای :

وبسایت خبری که ارگان لیست رشت من است با ادبیاتی ناصحیح به پیکار با مخالفین شهرداد فعلی و منتقدین رشت من پرداخته که مورد متاخرش نوع برخورد با انصراف نامزدی بود که با وجود حضور در لیست 25 نفره از ادامه کار با رشت من اعلام انصراف کرد و مستنداتش هم ارائه شد اما آنچه در این رسانه منعکس شد کنار گذاشتن نامزد مورد اشاره بود و نه انصراف!


6 – مصاحبه نامزدها با اسپانسر :

رشت من نمیتواند تکذیب کند که نامزدهای مدعو با افرادی در بیرون از دفتر ائتلاف مصاحبه کرده اند. این فرآیند با گفتمان پیگیری عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و شفافیت خوانش ندارد.  این آقایان و بانوان نامزد مردم و در صورت پیروزی نماینده مردم خواهند بود و نباید با حمایت مالی و لجستیکی از ابتدا مرعوب و تطمیع شوند و از گروه های مرجع مردمی غافل و خود را در اختیار اسپانسرها قرار دهند. از دیگرروی تاثیر اسپانسر در تصمیم گیری نهایی هم شفاف نیست.


7 – شفاف نبودن هدف :

آیا شهرداری پشت ائتلاف است؟ آیا هزینه کردن از نام یک استاندار سابق و محبوب یک بازی برای انحراف افکار عمومی است؟ و آیا مدیرانی در پی حمایت لجستیکی از این ائتلاف هستند؟ پیشنهاد نویسنده این است که رشت من با جمعبندی به یک پاسخ مستدل در این باره رسیده و در اختیار افکار عمومی پرسشگر قرار دهد.


8 – عدم خوانش با لیست های سیاسی و قومیتی :

اگر اصلاح طلبی که در لیست امید نامش باشد و یا اصولگرایی که نامش در لیست جمنا باشد و در جمع 9 نفره رشت من هم باشند چطور میتوانند جامعه آرایی خود را مجاب به رای دادن به لیست هم بکنند. نامزد اصلاح طلبی که به اصلاح طلبان تعهد کرده که به سبد آرایی خود منتقل کند که به لیست امید رای بدهند با چه سازوکاری باید مثلا 1000 نفر را توجیه کند که در فلان صندوق به نامزدهای رشت من هم رای بدهند؟ این در مورد اشتراک احتمالی این لیست با لیست های قومیتی هم صدق میکند. آیا یک آذری که در ائتلاف اذریها (که در مقاله پیشین مورد نقد نویسنده بود) حضور دارد میتواند از جامعه آرایی خود جهت رای دادن به رشت من هم مطمئن باشد؟ سازوکار عملی این وجه از کار هم شفاف نیست.


9 – شفاف نبودن سازوکار تبلیغات :

باتوجه به دستورالعمل جدید و سختگیرانه تبلیغات انتخابات شوراها ؛ سازوکار تبلیغی رشت من چیست؟ آیا از امکانات لجستیکی و تبلیغی یک سازمان عمومی-غیردولتی استفاده خواهد شد؟ آیا اسپانسر این موانع را رفع خواهد کرد؟

 هم مردم و هم نامزدها و هم ناظرین بیرونی شاهد عملکرد رشت من و سایر گروه ها هستند و انتظار میرود که این دوستان بدانند که هر نقصانی میتواند پاشنه آشیل لیست شان گردد و ممکن است یک نامزد توانمند قربانی بازی وقتگیر یک لیست شود که تمام جوانب کار را ندیده است. و در پایان گونه ای بازی کنیم که رشت سربلند شود و از پس نیکنامی ما ، نیکشهری بجا بماند که بزرگانش کسانی نباشند که در دوره شهرداری و نمایندگی مجلس مسئول دپو زباله در سراوان و واگذاری کارخانجات رشت بوده باشند. از دل انتخابات شوراها مردان و زنانی پا به عرصه اجتماعی میگذارند که سرمایه اجتماعی این ملک و ملت هستند و باید مسیر بزرگ شدنشان با مسیر پیشینیان رشت متفاوت باشد و رشت فردا رشتی نباشد که در آن انحصار، تخریب، فساد، بی نظمی و قانون گریزی به ارزشی لایتغیر بدل شود!

(این سلسله مقالات ادامه دارد)

آخرین اخبار

كليه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است.