چاپ کردن این صفحه

تلگرام دادگاهی شد!

پنج شنبه, 04 آبان 1396 00:00

ادگاهی در مسکو شبکه اجتماعی تلگرام را به دلیل همکاری نکردن با سازمان امنیت فدرال در ارائه اطلاعات 6 کاربر به پرداخت 13هزار دلار جریمه محکوم کرد!